Butiken på landet / Riis Gård © 2012
Miljø
Steingjerdet
Det gamle steingjerdet langs Kongeveien ble restaurert og delvis nybygget de første fem årene etter millennieskiftet. Det ble flyttet på ca. 1000 tonn sten over en strekning på 600 meter. Det nyrestaurerte steingjerdet ble tildelt Kulturvernprisen av Fortidsminne-foreningen og Follo historielag i 2007. Det å bruke tid og krefter på et slikt arbeid vitner om forståelse og glede i å ta vare på og videreutvikle et gammelt kulturminne, het det i motiveringen.
CO-2 nøytral oppvarming
Høsten 2011 bygget vi et 200 Kilowatt stort flisfyringsanlegg, dette varmer opp fem boliger, Butiken på Landet, varmt vann, korntørke og noen utleielokaler. Bioenergianlegget bruker skogsavfall, blant annet forvokste juletrær som en gang i året flises opp og legges inn på lagersiloene. Vi bruker ikke lenger fyringsolje samtidig som forbruket av elektrisitet er kraftig redusert, og dermed skåner vi miljøet.
Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
 
black infrared 6s Legend Blue 11s louis vuitton outlet lebron 11 michael kors outlet jordan retro 6 louis vuitton outlet jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue michael kors outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet jordan retro 6 jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan retro 11 jordan 11 legend blue louis vuitton outlet cheap oakley sunglasses coach outlet online Lebron 11 jordan 6 black infrared black infrared 6s legend blue 11s jordan 13 barons Lebron 11 michael kors outlet north face black friday beats by dre black friday michael kors outlet coach black friday beats by dre black friday michael kors outlet north face black friday louis vuitton outlet uggs black friday uggs black friday